ÖzelHastanem ile Şifa Bulun!

GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu gizlilik politikası; Özel Hastanem (Özel Hastanem, Aracı Kurum) gizlilik konusundaki yükümlülüklerinin tespitini, ne tür kişisel verilerin toplandığını, bu kişisel verilerin depolanma ve paylaşılma usulünü, hizmet alanların kişisel veriler üzerinde haklarının neler olduğunu konu edinir.

1. Aracı Kurumun Gizlilik Konusunda Yükümlülükleri

Özel Hastanem, işlenen kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde, verilecek sağlık hizmetinin kalitesini ve teşhis hızını artırmak maksadıyla saklar. İşlenen bu veriler reklam ve pazarlama amacıyla kullanılmaz. İşlenen veriler, sağlık hizmetinin sunulmasından sonra talep halinde derhal silinir.

2. Toplanan Kişisel Veriler

Özel Hastanem, hizmet alanları tıbbi olarak tanımak maksadıyla; isim, soyisim, cinsiyet, telefon, mail, doğum tarihi, yaş, kilo, boy, kan grubu ve adres bilgilerine ihtiyaç duyar.

3. Kişisel Verilerin Depolanma ve Paylaşılma Usulü

Elde edilen kişisel veriler, yurtiçinde Özel Hastanem’ın işbirliği içinde olduğu hizmet servis sağlayıcılarının depolarında işlenir. Depolanan veriler, hizmet sağlayıcısı konumundaki profesyonel olarak tıbbi hizmetleri yürüten üyeler, bu üyelerin tıbbi müdahalede yardımcı elemanları, cumhuriyet başsavcılıkları, mahkemeler ve kanunlar gereği aracı kurumdan bu verileri istemeye yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılır.

4. Hizmet Alanların Hakları

Özel Hastanem aracılığıyla hizmet alanlar, hangi verilerin işlendiğini, işlenen kişisel verilerinin işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışına kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığını sorabilir, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerin düzeltilmesini, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında pekala talep edebilirler. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi halinde hizmet alanların zararın giderilmesini isteme hakları saklıdır

5. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

Bu gizlilik politikası kapsamında doğacak her türlü uyuşmazlıkta İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Son Hükümler

Özel Hastanem aracılığıyla hizmet, siteye üye olunarak alınabileceği gibi, üyelik yapılmadan da alınabilir. Üye olunsun veya olunmasın Özel Hastanem aracılığıyla hizmet alanlar, mail veya telefon aracılığıyla bilgilendirme yapılmasını kabul etmiş addolunur. Özel Hastanem, gerekli gördüğü takdirde bu gizlilik politikası hükümlerini güncelleyebilir ve değiştirebilir. Yapılan güncelleme ve değişiklikler sitede yayımlandığı tarihten itibaren hüküm ifade eder.